Adresgegevens
Verkeer 

Rij-route voor auto’s die kinderen brengen
De verkeerswerkgroep spant zich in om de schoolomgeving zo veilig mogelijk te maken voor de kinderen en hun ouders. Daarom zijn er enkele gedragsregels opgesteld om tot een veilige schoolomgeving te komen. Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar willen we deze regels nog eens onder de aandacht brengen van alle mama’s, papa’s, oma’s, opa’s en alle mensen die kinderen naar school brengen of aan school ophalen.

Met de auto naar school:
Speciaal voor kinderen die met de auto gebracht en gehaald worden is er de in/uitgang naast de sporthal, Achter de Hoven, die te bereiken is via de Zandstraat en de Sportlaan. Om de verkeerssituatie voor de kinderen die met de fiets komen zo veilig mogelijk te maken is het de bedoeling dat op de Wilhelminalaan en de Sportlaan, ter hoogte van de school, zo min mogelijk auto’s komen. Het is dus niet de bedoeling om via de Wilhelminastraat of langs de basisschool te rijden. Ook is het niet de bedoeling om te parkeren in de Wilhelminastraat of in de Sportlaan. Parkeer dus alleen a.u.b. op de parkeerruimte Achter de Hoven! Na het uitstappen van de kinderen kan men doorrijden (niet keren), langs de tennisvelden, om aan het eind van de weg links af te slaan richting Zandstraat. Door dit "eenrichtingsverkeer" is het voor de kinderen overzichtelijker en veiliger. Vlak bij de doorgang naar de speelplaats ligt een “Kiss & ride zone”. Bij deze zone kunt u stoppen, uw kinderen uit laten stappen aan de schoolzijde en daarna meteen weer doorrijden. Het is niet toegestaan om op dit gedeelte te parkeren of langer stil te staan dan nodig. Tip: In de auto nemen kinderen niet bewust deel aan het verkeer. Probeer daarom zoveel mogelijk te voet of met de fiets te gaan, zodat de kinderen aan het verkeer wennen.

Te voet of met de fiets naar school:
Kinderen die te voet of met de fiets zijn maken gebruik van de in/uitgang aan de Sportlaan. Deze in/uitgang is opgesplitst in een gedeelte voor voetgangers en een gedeelte voor de fietsers. Begeleiders kunnen de kinderen op de speelplaats opvangen. Ze kunnen gaan staan achter de streep. Fietsen van begeleiders worden geplaatst aan de overkant van de weg, om zo bij de school alle ruimte voor de kinderen te laten. Wij willen iedereen dringend vragen om bovenstaande aanwijzingen op te volgen. Uiteraard komt dit zeer ten goede aan de veiligheid van alle kinderen.