Adresgegevens
Academische basisschool

Basisschool de Hovenier is een academische opleidingsschool.

Dit houdt in dat op onze school planmatig wordt gewerkt aan schoolontwikkeling middels onderzoek. Hierbij wordt vanuit theorie een koppeling gemaakt naar onze praktijk om zo het onderwijs steeds verder te verbeteren.

Bij het doen van onderzoek worden ook onze derde- en vierdejaars stagiaires betrokken. Zij maken deel uit van een van de onderzoeksgroepen, de zogenaamde COP's (Community Of Practice). Bij de onderzoeksgroepen kunt u wat betreft onderwerpen denken aan: rekenen, wetenschap en techniek, pesten, technisch lezen enz.

Eén van de criteria om een academische opleidingsschool te zijn, is het positief oordeel van de inspectie over de kwaliteit en de kwaliteitszorg van de school. Zowel de directie als enkele leerkrachten nemen structureel deel aan bestuursovereenkomsten van een erkende opleidingsschool. Er vindt regelmatig kennisdeling plaats met partners van andere scholen. Zo hopen wij het onderwijs aan onze leerlingen steeds meer professioneler te maken.