Adresgegevens
Overblijven

Inlogadres voor overblijven: www.overblijvenmetedith.nl
 
Overblijfregeling.
 
Op school bestaat de mogelijkheid voor kinderen om over te blijven; iedere dag of incidenteel (m.u.v. de woensdagmiddag en de vrijdagmiddag)
Coördinator is Anette Smeets, bereikbaar via kindercentrum ’t Baerke, telefoonnummer: 0614029053
 
 

Op school bestaat de mogelijkheid voor kinderen om over te blijven; iedere dag of incidenteel (m.u.v. de woensdagmiddag en de vrijdagmiddag). Het overblijven wordt gecoördineerd door Stichting Kinderopvang Roerstreek.
Coördinator is Anette Smeets, bereikbaar via kindercentrum ’t Baerke, telefoonnummer: 0614029053 Praktische zaken kunnen daarnaast natuurlijk ook altijd rechtstreeks met de overblijfkrachten afgestemd worden. Indien u vragen heeft over het online systeem “overblijven met Edith”, kunt contact opnemen met Tiny Stienen van Stichting Kinderopvang Roerstreek, telefoonnummer: 0475- 40 42 59.
 
Aanmelden/afmelden
De registratie, administratie en facturering van het overblijven wordt gedaan met behulp van “overblijven met Edith”, een online systeem voor het overblijven. U kunt als ouder/verzorger op een eenvoudige manier de overblijfmomenten van uw kind(eren) bepalen, namelijk gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week. U kunt voor een heel schooljaar vooruit aangeven op welke dagen u voor uw kind(eren) overblijven wenst.
Ook op de dag zelf kunt u uw kind(eren) nog aanmelden en afmelden voor het overblijven tussen de middag. Dit kan tot 9.00 uur.
Bij tijdige afmelding wordt het aangemelde overblijfmoment niet in rekening gebracht.
 
Let op! Indien er een activiteit op school is waardoor uw kind niet het overblijven bezoekt, dient u zelf zorg te dragen voor de afmelding. We doen dit niet intern voor u. Ook hier geldt weer, dit kan tot op de dag zelf tot 9.00 uur! Als uw kind ziek naar huis gaat, bent u niet altijd in de gelegenheid om tijdig af te melden. U kunt dan binnen 3 dagen een e-mail naar ons sturen, waarin u vermeldt: de naam van uw kind, de school en de datum waarop uw kind ziek naar huis is gegaan, dan zorgen wij er intern voor dat deze overblijfdag niet in rekening wordt gebracht.
De kosten voor het overblijven zijn € 1,80 per overblijfmoment, per kind. Iedere maand ontvangt u een gespecificeerde factuur per e-mail. De betaling gaat via automatische incasso. Indien u geen automatische incasso wenst, dan betaalt u € 1,90 per overblijfmoment per kind.
 
Het is belangrijk dat alle ouders/verzorgers, dus ook diegenen die incidenteel gebruik maken van het overblijven, zich inschrijven in het systeem. Dit is eenvoudig en kost weinig tijd. Aan de inschrijving zijn géén kosten verbonden.
Het inlogadres voor het overblijven is  www.overblijvenmetedith.nl.
Na geklikt te hebben op “log in”, klikt u op inlognaam en wachtwoord aanvragen. U vult uw gegevens in en ontvangt dan uw inlognaam en wachtwoord. Het is verstandig om dit te noteren, want deze gegevens zijn alleen bij u bekend.
Belangrijk: Indien u kiest voor automatische incasso dan vinkt u bij het invoeren van uw gegevens het vakje “automatische incasso” aan. Per kind moet er een aparte machtiging worden ingevuld. Deze machtiging kunt u downloaden. U vindt deze na het inloggen rechts als tabblad. Klik dit tabblad aan en download de machtiging per kind. U kunt deze na ondertekening verzenden als gescande bijlage naar overblijven@kinderopvang-roerstreek.nl . U kunt de (machtiging per kind) ook sturen aan Stichting kinderopvang Roerstreek, Vurensteeg 2, 6061 EJ te Posterholt.
 
Eenmaal ingelogd kunt u ook de handleiding inzien en downloaden.
Voor hen die privé niet beschikken over een computer met internetfaciliteit, is op school in de computerruimte een computer beschikbaar. Wel graag even melden op school.
 
Toelichting op gang van zaken
De kinderen eten in een apart lokaal/ruimte. De kinderen brengen zelf brood en drinken mee.
Na het eten kunnen de kinderen verschillende activiteiten ondernemen zoals: buitn spelen, tekenen, knutselen en/of spelletjes
Ons streven is om alle kinderen eerst een kwartier na het eten lekker buiten te laten spelen. Verder kunnen ze dan zelf bepalen hoe ze de resterende tijd invullen. Voor de verschillende spelvormen gelden de overblijfregels die aansluiten bij de regels van school.
Indien er gedurende het schooljaar vragen t.a.v. het overblijven betreffende uw kind(eren) zijn, kunt u zich altijd wenden tot het overblijfteam. Zij staan verder in contact met de coördinator van Stichting Kinderopvang Roerstreek.
 
Algemene regels tijdens het overblijven: 
 
 • De kinderen worden begeleid door minimaal 2 overblijfkrachten. Er zijn altijd twee
  overblijfkrachten aanwezig bij minimaal 6 kinderen;
 • De kinderen blijven over in de handvaardigheidsruimte en de gemeenschapsruimte van de school;
 • De overblijfkrachten zijn aanwezig van 11.45 uur tot 13.15 uur;
 • De overblijfperiode begint om 12.00 uur en duurt tot 13.00 uur;
 • De kinderen nemen zelf hun lunch mee. Onder lunch verstaan wij brood met beleg met eventueel iets hartigs (bijvoorbeeld tomaat, ei, soep, e.d.) en iets te drinken. 
  Snoep is niet toegestaan;
 • Wij vragen de ouders/verzorgers om de naam van hun kind in de tas, op het broodtrommeltje en op alle andere meegebrachte etenswaren te zetten;
 • Tijdens het overblijven wordt er voor thee, halfvolle melk, yoghurtdrank of chocomel gezorgd. Wanneer kinderen van thuis cup a soup meenemen, wordt dit voor hen klaargemaakt.
 • Na het eten is er de mogelijkheid om te spelen in het overblijflokaal of op de speelplaats;
 • Na het spelen wordt erop toegezien dat het gebruikte speelgoed zorgvuldig wordt opgeruimd.
 • Om 13.00 uur gaan de kinderen gezamenlijk naar de speelplaats;
 • De overblijfkrachten nemen altijd met u contact op als uw kind is aangemeld en het zonder
  afmelding niet bij het overblijven is;
 • Indien uw kind is aangemeld voor het overblijven en niet is afgemeld volgens het systeem,
  ontvangt u altijd automatisch een e-mail van “Edith”;
 • Het overblijfteam bestaat zoveel mogelijk uit ‘vaste’ mensen, waar de kinderen dan ook vertrouwd mee kunnen raken.
   
  Overblijfkrachten
  Het team overblijfkrachten bestaat uit de volgende mensen:
Dion Aben, Diana Mans, Marion Mehlkop, Daniëlle Mehlkop, Astrid Maessen, Ilse Simons, Ria Wolters, Maureen Beunen, Debby van Elmpt, Patricia Flynn.


Wij zijn nog altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste overblijfkrachten.
Heeft u interesse informeer vrijblijvend  bij de coördinator Anette Smeets  van het overblijven.