Adresgegevens
Katholieke Oudervereniging Montfort (KOM)

Wanneer u uw kind op onze school plaatst bent u automatisch lid van de oudervereniging.
De doelstelling van onze oudervereniging is om een actieve bijdrage te leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van onze kinderen op school. Naast het meedenken en meepraten over allerlei schoolse zaken en het leveren van allerlei hand- en spandiensten, vragen
 we de ouders een financiŽle ouderbijdrage om een aantal festiviteiten mogelijk te maken. Deze bijdrage is Ä10,- per kind per jaar. Bij de start van het schooljaar wordt u gevraagd dit te betalen.
Enkele festiviteiten zijn: herfst, Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, sportdag,enz.
Daarnaast participeren ouders en leerkrachten in verschillende werkgroepen. Alles is erop gericht om het voor de kinderen zo goed mogelijk te organiseren.
 
Ouderbijdrage
Het Nederlands basisonderwijs, voor zover bekostigd door de overheid, is gratis. Dat neemt niet weg dat wij een bijdrage vragen voor aanvullende activiteiten.
Zonder geld van de ouders, kunnen een aantal activiteiten niet worden bekostigd. De vrijwillige ouderbijdrage is dus geen extra geld, maar geld dat nodig is voor deze aanvullende activiteiten.
Ouders hebben de vrije keuze om hun kind wel of niet aan de activiteiten mee te laten doen. Wil men echter meedoen, dan moet men in principe ook betalen. Voor de kinderen van de ouders die er bewust voor kiezen om hun kind niet mee te laten doen, heeft de school een alternatief programma als de activiteiten onder schooltijd plaatsvinden.
De Oudervereniging heeft geen winstdoelstelling. Al het geld komt ten goede aan de kinderen. Met een beetje inzet van ieder kunnen we onze kinderen veel extraís geven.
 
Wat doet de KOM
De Katholieke Oudervereniging Montfort ( KOM ) is een vereniging waarbij alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de school zijn aangesloten. Door betaling van de ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar maakt u automatisch deel uit van de Oudervereniging van Basisschool de Hovenier. De KOM probeert een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkelingen van de school en de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school.
 
De Oudervereniging ondersteunt vele activiteiten/festiviteiten. Vanuit verschillende werkgroepen die bestaan uit teamleden en bestuursleden van de KOM worden deze activiteiten/festiviteiten georganiseerd en gecoŲrdineerd. Deze activiteiten zijn alleen mogelijk door de inzet van vele ouders/verzorgers en de samenwerking met de school. Onder het motto van 'vele handen maken licht werk' is de opzet om te helpen waar het binnen de mogelijkheden van de ouders/verzorgers ligt. Ouders kunnen op verschillende wijzen helpen, zoals meehelpen organiseren, opbouwen, boodschappen/spullen/materialen ophalen, meehelpen versieringen aanbrengen en nog veel meer.
  
Welke activiteiten / festiviteiten (mede )organiseert de KOM
 • Dag van de leraar
 • Herfstwandeling
 • Schoolontbijt
 • Schoenmaatjes
 • Sinterklaas
 • Kerstviering
 • Carnaval
 • Pasen
 • Schoolfotograaf
 • Sportdag
Ook verzorgt de KOM de koffie/thee tijdens de informatie avonden.
  
Samenstelling van de KOM
De activiteiten/festiviteiten van de KOM worden geleid door het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, penningmeester en secretaris. Het totale bestuur bestaat uit maximaal 11 personen. Deze personen zijn ouders/verzorgers die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld en tijdens de eerste vergadering van het schooljaar gekozen worden. Een bestuurslid heeft 3 jaar zitting in het bestuur en kan na deze periode aftreden of zich herkiesbaar stellen.
 
Om alle activiteiten/festiviteiten te organiseren en te ondersteunen zijn er uiteraard ook vergadermomenten nodig. Tijdens deze bijeenkomsten mogen alle leden van de oudervereniging aanwezig zijn. De ouders/verzorgers zijn dus van harte welkom.  Deze vergaderingen worden 8 x per jaar in de koffiekamer gehouden en ze duren circa 1.5 uur.
 
Bij deze vergaderingen is ook de directeur en een afgevaardigde van zowel de onder- als de bovenbouw van de school aanwezig.
 
Tijdens de vergadering wordt onder andere gesproken over:
 • De voortgang van de werkgroepen voor komende activiteiten/festiviteiten.
 • De evaluatie vanuit de werkgroepen over uitgevoerde activiteiten/festiviteiten.
 • Lopende of nieuwe punten welke zijn ingebracht door de directie, de teamleden en bestuursleden.
 • Van elke vergadering wordt er een openbaar verslag gemaakt
1 x per jaar organiseert de KOM een jaarvergadering.  Tijdens deze vergadering legt de KOM verantwoording af over de georganiseerde activiteiten/festiviteiten en presenteert een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen schooljaar.
 
Bestuursleden KOM:
 
 Gerda Coenen  Voorzitter
 Krista Dieteren  Secretaris
 Vivian Evers  Penningmeester
 Paulien Goertz  Bestuurslid
 Yvonne Dijke  Bestuurslid
 Dayen Roijakkers  Bestuurslid   
 Diana Suskens  Bestuurslid
 Pirochka Helwegen  Bestuurslid
 
Wilt u meer informatie over de KOM of heeft u interesse om bestuurslid
te worden. Neem dan contact op met het secretariaat via kristamans@hotmail.com of spreek een van de bestuursleden aan
op het schoolplein.

De ouderraad en het team blijven openstaan voor
nieuwe, frisse, originele ideeŽn en andere voorstellen
en aandachtspunten.